sarit
logo לאכול מחדש עם שרית transparent

תקנון התוכנית הדיגיטלית לאכול מחדש

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

תוכנית ליווי דיגיטלית לשינוי הרגלי אכילה וירידה במשקל הינה בבעלות שרית צ'יפרוט שלומי  (להלן: "העסק"). העסק יספק למזמין לימודי תוכן מקצועי בתחום התזונה, שינוי הרגלי אכילה וירידה במשקל. זאת בכפוף לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

תכני הקורס ושירותי החברה:

 1. העסק יציע בתוכנית הדיגיטלית: סרטוני ליווי והדרכות בנושאי תזונה, שינוי הרגלי אכילה וירידה במשקל.
 2. המזמין יידרש להתנהל במדיות דיגיטליות מרחוק לתקשורת רציפה מול העסק וצפייה בתכני התוכנית, לרבות: פייסבוק, מייל ועוד שימושי אינטרנט בסיסיים שבהם יועלו תכני הקורס ויינתן בהם מענה.
 3. העסק יספק פרטי גישה אישיים למערכת קורסים בה יעלו כל התכנים בסמוך למועד ההצטרפות לקורס.
 4. אורך התוכנית הדיגיטלית הוא 3 חודשים בלבד. בתום ה-3 חודשים פרטי הגישה למערכת יסגרו.
 5. העסק יספק למשתתף 12 סרטונים מוקלטים. כל סרטון באורך של כשעה עד שעה וחצי. בעת קבלת פרטי גישה אישיים למערכת יפתח למשתתף הסרטון הראשון. כעבור 7 ימים קלנדריים יפתח הסרטון הבא וכן הלאה עד להשלמת כל סדרת הסרטונים. תמיכה ומענה למשימות שבתוכנית יינתנו בקבוצת פייסבוק סגורה לאורך 3 חודשי התוכנית. תכני התוכנית המוקלטים והאפליקציה מהווים את ליבת התוכנית וקבוצת הפייסבוק הינה תמיכה לתכני התוכנית המוקלטים.

קניין רוחני:

 1. התכנים שמופיעים בתוכנית הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. אין להעביר את המידע והתכנים שמופיעים בתוכנית למאן דבאי גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני התוכנית למיניהם בכל דרך שהיא.
 2. לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה המזמין מסכים כי העסק יתיר לו כניסת משתמש מעד 3 כתובות IP שונות בלבד או מספר כניסות מעבר לכך לפי שיקול דעת העסק.

השירות:

 1. משתמש הנרשם לתוכנית מתחייב לכל סעיפי תקנון זה וכן לכל תנאי העסקה והשירות המפורטים במסמך זה.
 2. במסגרת שירותי העסק יתאפשר למזמין להיכנס לתכני התוכנית באמצעות שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 3. המשתמש מבין כי התוצאות אותן ישיג תלויות במידת נכונותו להצליח וכי אין הבטחה לתוצאה כלשהיא ו/או החזר כספי בגין אי הצלחה בתוכנית אותה רכש.
 4. המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי העסק כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כ.אשראי, הרי המשתמש אחראי לספק לעסק אמצעי תשלום תקין. העסק יהיה זכאי בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותו על פי דין. ברשות העסק להפסיק בכל עת את הגישה למזמין בתוך מערכת הקורסים במידה והתשלום לא סופק במלואו.
 5. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן, וזאת ללא כל התראה.
 6. ביצוע ההזמנה לתוכנית זו הינו באמצעות הרשמה אונליין.

ביטול עסקה לרכישת התוכנית:

 1. ביטול עסקה הינו כפוף למדיניות ביטולי העסקאות המפורטת במסמך זה ובכפוף לכל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ביצוע רכישת התוכנית מהווה הסכמה מפורשת לתנאים כאמור.
 3. התוכנית המוצעת למכירה תאפשר למזמין לקבל גישה לתכני התוכנית ולתמיכה בקבוצת הפייסבוק מטעם המפעילה לפרק הזמן שהוגדר מראש בין הצדדים שהוא 3 חודשים.
 4. במקרה של ביטול עסקה: תקופת הביטול בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה.
 5. ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת sarit@reat.co.il
  בהודעת הביטול יש לפרט את שם הרוכש, מספר תעודת זהות של הרוכש ותאריך ההודעה.
 6. במקרה שהרוכש החליט לבטל את העסקה, בתוך פרק זמן של 14 ימים מיום ביצוע העסקה. כספו יוחזר לו באופן הבא:
  במידה והחליט לבטל בתוך פרק זמן של עד 7 ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה כספו יוחזר לו במלואו.
  במידה והחליט לבטל מהיום ה 8 ועד היום ה 14 מיום ביצוע העסקה כספו יוחזר לו למעט דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר התוכנית (הנמוך ביניהם) ולדמי הביטול יתווסף תשלום בגין השימוש בשירות לפי תעריף של 700 ₪ עבור התכנים הרלוונטיים.
  במקרה שהרוכש החליט לבטל את העסקה לאחר פרק הזמן המפורט לעיל, כספו לא יוחזר לו.
 7. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, העסק יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 ימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.
 8. העסק רשאי לחייב את הרוכש גם בתשלום שנגבה מהעסק בעד סליקת כרטיס האשראי.
 9. התוכנית תבוטל לאחר מילוי החובות הכספיים של הרוכש.

הערות מסכמות

 1. התוכנית מיועדת לאנשים במצב בריאותי תקין. במידה והרוכש סובל ממחלה או מצב בריאותי כלשהו יש ליידע את העסק לפני ההרשמה לתוכנית. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי במהלך התוכנית חובה ליידע את העסק במייל sarit@reat.co.il . חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תוכנית האכילה של הרוכש על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתף בתוכנית. בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלת התוכנית ובמהלכה.
 2. העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את התוכנית ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעל התוכנית ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את קיום התוכנית באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך התוכנית רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, רשאי העסק, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 5. העסק שומר על זכותו לשנות תקנון מזמן לזמן.
 6. ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע"י רוכש התוכנית הם על אחריותו הבלעדית של רוכש התוכנית.
 7. החומר הנלמד בתוכנית אינו מחליף ייעוץ אישי בקליניקה ע"י דיאטנית.
 8. התוכנית הינה בבעלות שרית צ'יפרוט שלומי דיאטנית קלינית. פרטי התקשרות: יוחנן הסנדלר 6 בת ים טלפון: 054-5371304
logo לאכול מחדש עם שרית transparent

כל הזכויות שמורות לשרית צ'יפרוט 2020, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

page-6220